Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Pressmeddelande årsresultat Vilhelmina print

Fri 17. Feb 17 15:06


Välkommet överskott i årsresultatet

Årsresultatet för 2016 är här – och Vilhelmina kommun redovisar ett överskott som ger möjlighet till nya investeringar.
Efter ett systematiskt arbete för en ekonomi i balans kan Vilhelmina kommun glädjande meddela att årsresultatet för 2016 visar ett överskott på drygt40 miljoner kronor.
- Det här är något som våra medarbetare har varit med om att skapa, och något som vi kan vara väldigt stolta över, säger kommunalrådet Åke Nilsson (S).

En bidragande del i överskottet kommer från arbetet med flyktingmottagandet, där riktade statsbidrag och återsökningsmedel gått tillbaka till Vilhelmina kommun.
- Vi har skött kommunen bra och tagit emot flyktingarna på ett bra sätt tack vare mycket erfarenhet som vi samlat på oss genom åren, säger Åke Nilsson (S).

Överskottet är välkommet och ger förutsättningar för nya investeringar.
- Det här möjliggör att vi kan utveckla kommunala verksamheter som är i behov av det. Inte minst skolorna, säger kommunchefen Karl-Johan Ottosson.
Just skolorna har en betydande del i överskottet.
- Där har man varit duktiga med att söka alternativa finansieringar, säger Åke Nilsson.

Vilhelmina kommun har under de senaste åren haft tuffa besparingskrav som bland annat inneburit en åtstramad bemanning och en nedläggning av Latikbergs skola.
- De beslut som är tagna kring skolstruktur och återhållsamhet i kommunens övriga verksamheter har varit betydande för att klara den långsiktiga driften, säger Åke Nilsson.

Han betonar att pengarna som kommunen fått efter arbetet med flyktingmottagningen är av engångskaraktär.


För mer information, kontakta:
Åke Nilsson (S), kommunalråd
0940-140 33
070-353 40 33

Karl-Johan Ottosson, kommunchef
0940-146 19, 070-218 30 37

Lars Ekbäck, ekonomichef
0940-140 53, 070-230 00 87


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601