Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

SOMMARLOV 2017 print

Thu 23. Feb 17 11:38

SOMMARLOV 2017

Vilhelmina har rekvirerat ett sommarlovsbidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
som kommer att gå till att göra sommarlovet roligare för barn och ungdomar.

Kraven från MUCF är att aktiviteterna ska:
  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Vi jobbar i dagsläget med att samla in vilka aktiviteter som målgruppen vill ska hända under sommarlovet.Samtliga klasser i grundskolan + förskoleklass har fått eller ska få möjlighet att önska aktiviteter.

Vi undrar nu om det finns föreningar, ungdommar 16 eller äldre, vuxna eller pensionärer, grupper eller organisationer, samfund som är intresserad av att bedriva workshops eller aktiviter. Kan vara redan planerade aktiviteter som vi tillsammans kan göra mer tillgängligt för fler genom att stödja upp med pengar, eller nya aktiviteter. För föreningar ges genom detta en fanstastisk möjlighet att få visa upp sin förening och öka på sitt medlemsregister.

Allt ifrån konst, slöjd, historia, olika sporter, sång och dans, sommarlek, vildmarksliv, mekanik, teknik, simskola, hästar, kollo, besöka bondgård, programering, att tex anordna en husdjursdag för barn att komma och träffa olika djur mm mm mm. Inget är omöjligt eller fel, alla har olika intressen. allt ifårn en 1 dagshändelse till flerdags.

Ju fler olika aktiviteter som skulle gå att anordna ju fler barn och ungdomar når vi ut till.

Funderingar eller intresse?
Hör av er till:        Tommy Sjöström
                        t.sjostrom@vilhelmina.se
                        0940-14043
                        070-2410568

Kom igen nu vilhelmina, nu gör vi ett roligare sommarlov!

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601