Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kungörelse måndag 24 april 2017 print

Mon 24. Apr 17 10:53

KUNGÖRELSE

Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets Hus, måndag 24 april 2017 kl. 10.00 för behandling av nedanstående ärenden.


K G Abramsson
Ordförande
---------------------------------------------------------------

Ärenden

1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motion för fritt WiFi i Vilhelmina                  
4. Motion – Näringslivsfrämjande medel till landsbygden     
5. Motion–angående fria arbetskläder inom förskolans verksamhet    
6. Motion – angående meningsfull sysselsättning             
7. Motion – angående 6 timmars arbetstid som heltid för personal
inom särskilda omsorgen och äldreomsorgen             
8. Motion–Att införa modellen 80-90-100 för vissa yrkeskategorier   
9. Motion – att införa huskurage i Vilhelmina bostadsbestånd        
10. Interpellation – Barn och ungas hälsa            
11. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson       
12. Interpellation – Parlamentsbyggnad i Vilhelmina           
13. Interpellation – Grön fondförvaltning           
14. Interpellation – ställd till Utbilningsnämndens ordförande Viveka Abramsson                            
15. Medborgarförslag – Gratis internet till boende på Vilhelmina kommuns särskilda boenden                 
16. Medborgarförslag – Ombyggnation av elevers duschutrymmeninom skolan                                      
17. Ekonomisk redovisning                       
18. Ombudgetering 2017 avseende 2016 års verksamhet    
19. Ombyggnation av Kitteläs lokaler                   
20. Omcertifiering och uppkodning av start- och landningsbanan vid South Lapland Airport                                
21. Bildande av nytt flygplatsbolag                     
22. Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040   
23. Förslag om att bilda regionkommun                  
24. Upphävning av rivningsbeslut Tallåsen             
25. Ägardirektiv Vilhelmina Bostäder AB               
26. Ägardirektiv Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB  
27. Valärende                          
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601