Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Terrängkörningsförbud inom Södra Gardfjället print

Wed 26. Apr 17 11:54

Avstängt.jpg

Tillfälligt förbud mot terrängkörning
Tillfälligt skoterförbud från och med den 26 april 2017 fram till att ordinarie så kallat majförbud inleds 5/5.

Vilhelmina kommun
Vilhelmina kommun förbjuder körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark och kalfjällsdelarna inom
hela Södra Gardfjällsområdet. Beslutet har tagits med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 5 § terrängkörningsförordningen (1978:594).

Förbudet gäller även samtliga leder eller s.k. stråk inom området ex.
efter stråk Grönfjäll Sameviste – Matsdal
Förbudet gäller också leden från Klitvallsstugan och till Grönfjälls
sameviste.

Förbudet gäller inte Kittelfjället eller lederna runt det tillfälliga
förbudsområdet. Även leden mellan Grönfjällsbyn och Kittelfjäll (över
Henriksfjäll) kan hållas öppen.

Undantag
Förbudet gäller ej ortsbor som har länsstyrelsens ”Årstillstånd” för
husbehovs- och krokfiske, vid färd till upplåtna fiskevatten.
För förbudet undantas också personal som anges i 1 § terrängkörningsförordningen
punkterna 1-6.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601