Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE - Kommunfullmäktige i Vilhelmina måndag den 23 oktober 2017 print

Mon 23. Oct 17 07:41

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, måndag 23 oktober 2017, kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.


                            K G Abramsson
                             Ordförande
 ---------------------------------------------------------------

Ärenden

1. Upprop       
2. Val av justerare                             
3. Motion – Enskilda brunnar                  
4. Motion – Angående Fyrverkeriers miljöeffekter            
5. Motion – Angående sophanteringen(hushållsavfallet) inom kommunen.                                
6. Motion – Angående möjlighet att inrätta digitala invägninsstationer för hushållsavfall
   inom kommunen.              
7. Interpellation – ställd till Utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson.                           
8. Interpellation Hesa Fredrik                  
9. Medborgarförslag – Upprätta en turbåt under isfri tid i Volgsjön       
10. Medborgarförslag – Åtgärda problemen med Arbetskläder inom vård och omsorg.                          
11. Medborgarförslag – Upprätta en portal på internet för GPS- information för dom större, i
      kommunen förekommande, vattensystem.                                     
12. Medborgarförslag – Utred och genomför om möjligt försök med kompenserad karensdag
     för arbetsrelaterad sjukdom för vård- och omsorgspersonal, samt barnomsorgspersonal              
13. Medborgarförslag – Bygg ett båtspel, eller helst en båtsluss, vid Malgomajs kraftverk
     i Bullerforsen                    
14. Ekonomisk redovisning                        
15. Ombudgetering 2017 avseende 2016 års verksamhet    
16. Delårsbokslut augusti 2017                 
17. Begäran om tilläggsanslag från kommunrevisionen  
18. Tilläggsanslag – aktieägartillskott South Lapland Airport AB   
19. Begäran om tilläggsanslag för inköp av hjullastare till Malgomajskolan                          
20. Begäran om medel för renovering av Hembergsskolan 
21. Erbjudande om delägarskap i Inera AB               
22. Särskild medlemsinsats 2017 – Kommuninvest               
23. Utökad samisk undervisning från förskola till gymnasieskola      
24. Ansvarsfrihet 2016 – Akademi Norr                 
25. Ändring av bolagsordning VIFAB – parkeringsövervakning  
26. Kommunfullmäktigeberedningen Kultsjödalen         
27. Förtroendemannaberedning, delrapport               
28. Remiss vindkraftsetablering, GHG Vind AB            
29. Avsiktsförklaring – fortsatt utveckling av Teknikparken  
30. Överförmyndarnämnd                               
31. Revisionsrapport – Granskning av enskilt beslut            
32. Avsägelse                          
33. Begäran om att behålla förtroendeuppdrag         
34. Valärende                          
35. Delgivningar                                

                                
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tvVilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601