Anslagstavla

Ärendelista, Kommunfullmäktige 13/5

Vilhelminas kommunfullmäktige sammanträder 13/5, Folkets hus, Östgården kl 10.00

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2019-04-30
Ansvarig för kungörelse
Ulrika Österström
Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser