Kungörelse underrättelse samråd detaljplan för del av Saxnäs 9:35

Förslag till detaljplan för del av Saxnäs 9:35 har upprättats och samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 22 juni - 24 juli 2022. Se handlingar via länken nedan.

Kungörelse

Organ
Detaljplaner, miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2022-06-22
Ansvarig för kungörelse
Ulla-Karin Dahlberg
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser