Anslagstavla

KF190225

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-02-25
Paragrafer
§§ 1-28
Datum då anslag sätts upp
2019-03-05
Datum då anslag tas ned
2019-03-27
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser