Anslagstavla

KSAU 190226

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-02-26
Paragrafer
§§ 56-75
Datum då anslag sätts upp
2019-03-11
Datum då anslag tas ned
2019-04-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser