Anslagstavla

KSAU 190408

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-04-08
Paragrafer
§§ 94-115
Datum då anslag sätts upp
2019-04-15
Datum då anslag tas ned
2019-05-07
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser