Anslagstavla

Ks 190424 § 86

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-04-24
Paragrafer
§ 86
Datum då anslag sätts upp
2019-04-25
Datum då anslag tas ned
2019-05-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser