Anslagstavla

KS 190424

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-04-24
Paragrafer
§§ 83-104
Datum då anslag sätts upp
2019-04-30
Datum då anslag tas ned
2019-05-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser