Anslagstavla

Ks 190508

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-05-08
Paragrafer
§§ 105-108
Datum då anslag sätts upp
2019-05-10
Datum då anslag tas ned
2019-06-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser