Anslagstavla

UBN au 190506

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-05-06
Paragrafer
§§ 42-57
Datum då anslag sätts upp
2019-05-13
Datum då anslag tas ned
2019-06-03
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser