Anslagstavla

SN 190522

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-05-22
Paragrafer
§ 48
Datum då anslag sätts upp
2019-05-27
Datum då anslag tas ned
2019-06-18
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser