Anslagstavla

MBN 190516

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2019-05-16
Paragrafer
§§ 35-56
Datum då anslag sätts upp
2019-05-29
Datum då anslag tas ned
2019-06-21
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser