Anslagstavla

SNAU 190522 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-05-22
Paragrafer
§§ 92-94
Datum då anslag sätts upp
2019-06-03
Datum då anslag tas ned
2019-06-25
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser