Anslagstavla

UBN 190522

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-05-22
Paragrafer
§§ 55-70
Datum då anslag sätts upp
2019-06-03
Datum då anslag tas ned
2019-06-26
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser