Anslagstavla

SN190522

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-05-22
Paragrafer
§§ 44-47, 50-56
Datum då anslag sätts upp
2019-06-10
Datum då anslag tas ned
2019-07-02
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser