Anslagstavla

UBN au 190612

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-06-12
Paragrafer
§§ 58-71
Datum då anslag sätts upp
2019-06-14
Datum då anslag tas ned
2019-07-05
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser