Anslagstavla

KSAU 190611

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-06-11
Paragrafer
§§ 138-150
Datum då anslag sätts upp
2019-06-14
Datum då anslag tas ned
2019-07-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser