Anslagstavla

Ks 190617

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-06-17
Paragrafer
§§ 137-144
Datum då anslag sätts upp
2019-06-19
Datum då anslag tas ned
2019-07-11
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser