Anslagstavla

SNAU190613

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-06-13
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2019-06-25
Datum då anslag tas ned
2019-07-17
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser