Anslagstavla

Ksau 190820

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-08-20
Paragrafer
§§ 151-178
Datum då anslag sätts upp
2019-08-27
Datum då anslag tas ned
2019-09-18
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser