Anslagstavla

Ks 191001

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-10-01
Paragrafer
§§ 176-196
Datum då anslag sätts upp
2019-10-07
Datum då anslag tas ned
2019-10-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser