Anslagstavla

UBN 200129 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-01-29
Paragrafer
§§ 01-08, 10-11, 13-18
Datum då anslag sätts upp
2020-02-10
Datum då anslag tas ned
2020-03-02
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Sara Andersson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser