Anslagstavla

Ksau 200211

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-02-11
Paragrafer
§§ 31-32
Datum då anslag sätts upp
2020-02-11
Datum då anslag tas ned
2020-03-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser