Anslagstavla

SN200610 (1)

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-06-10
Paragrafer
40, 42-54
Datum då anslag sätts upp
2020-06-17
Datum då anslag tas ned
2020-07-09
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, socialnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser