Anslagstavla

Au 200825

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-08-25
Paragrafer
§§128-158
Datum då anslag sätts upp
2020-09-01
Datum då anslag tas ned
2020-09-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser