Anslagstavla

UBN au 210414

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-04-14
Paragrafer
§§ 8-20
Datum då anslag sätts upp
2021-04-20
Datum då anslag tas ned
2021-05-11
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsnämndens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden /kungörelser