Kungörelse Detaljplan Henriksfjäll 8:18 för granskning

Förslag till Detaljplan för Henriksfjäll 8:18 har upprättats och granskningshandlingar finns tillgängliga 20 juli 2021 - 15 augusti 2021.

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2021-06-10
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-07-20
Datum då anslag tas ned
2021-08-15
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll

Protokoll, Miljö- och byggnadsnämnden

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande