Beslut från länstyrelsen: Tillfälligt upphävande av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Beslut från länsstyrelsen angående tillfälligt upphävande av Vilhelmina kommuns lokala föreskrifter avseende paragraferna 3, 13, 18, 19, 22 och 23. Se länsstyrelsens beslut här: https://www.vilhelmina.se/media/4360/beslut-att-tillfaelligt-upphaeva-lokala-ordningsfoereskrifter-19587974.pdf

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
Paragrafer
Datum då anslag sätts upp
2021-12-29
Datum då anslag tas ned
2022-02-14
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, kommunhuset
Sekreterare

Protokoll

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser