SNAU220105

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2022-01-05
Paragrafer
1-4
Datum då anslag sätts upp
2022-01-11
Datum då anslag tas ned
2022-02-02
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Protokoll, Socialnämndens arbetsutskott

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser