Kfm 220620

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2022-06-20
Paragrafer
§§56-86
Datum då anslag sätts upp
2022-06-27
Datum då anslag tas ned
2022-07-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet
Sekreterare
Ulrika Österström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser