Elevhälsan inom grundskolan fsk - år 6

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsan består av flera olika yrkesroller som samverkar för att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

I Elevhälsan ingår skolsköterskor, psykolog, kuratorer, specialpedagoger, speciallärare och logoped.

Vår Elevhälsa arbetar gentemot de kommunala förskoleklasserna och skolorna.

Uppdaterad den 16 juni 2022