Gymnasiesärskola i Vilhelmina kommun

Inom gymnasiesärskolan i Vilhelmina erbjuder Malgomajskolan Fordonsvård och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri.

Gymnasiesärskolans utbildningar på Malgomajskolan i Vilhelmina är 4-årig och innefattar minst 3 600 timmar och består av gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och programfördjupning.

Gymnasiegemensamma ämnen är:
Svenska
Matematik
Engelska
Religionskunskap
Samhällskunskap
Naturkunskap
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa.

Eleven erbjuds praktik i elevkafeterian Te-Centralen som en del i utbildningen.
Programgemensamma ämnen är utformade enligt respektive program och 22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas.

Individuella programmet inom GySär omfattar dessa ämnen;
Hemkunskap
Idrott och Hälsa
Kommunikation
Estetisk verksamhet
Individ och Samhälle
Natur och Miljö

Antal timmar per ämne bestäms tillsammans med vårdnadshavare och SYV.
Praktik kan förekomma om det är till gagn för elevens utveckling.

Uppdaterad den 10 februari 2021

Kontakta gymnasiesärskolan

Expedition:
0940-142 50