Olycksfallsförsäkring

Förskolebarn, skolelever och studerande vid Lärcentrum omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Barn i förskola, familjedaghem och elever i grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Studerande vid Lärcentrum är försäkrande under skoltid. Läs mer om vad som gäller i försäkringsbeskedet. 

Klicka här för att läsa aktuellt försäkringsbesked.

Uppdaterad den 10 februari 2021