Ändringar i skolskjuts ht-20

Från och med terminsstarten den 24 augusti 2020 tidigareläggs skoldagens start till kl. 08.30 för elever vid Volgsjö skola, Hembergsskolan och Malgomajskolan.

Bussarna kommer att anlända till hållplatser vid skolorna ca kl. 08.20. Denna ändring innebär att de flesta bussar som elever åker med till dessa skolor kommer att starta/passera hållplatser upp till 30 minuter tidigare än under vårterminen 2020.

Vid Saxnäs skola senareläggs skoldagens sluttid måndag-torsdag och bussarnas avgångar anpassas därefter.

tabussen.nu (Länstrafiken) finns tidtabeller med hållplatser, avgångar och ankomster för samtliga bussar inom samt till/från Vilhelmina kommun - sök den resa du är intresserad av eller titta i tidtabellerna i pdf-format.

OBS! Länstrafiken arbetar för närvarande med uppdatering av reseplanerare och tidtabeller inför hösten. Ändringar och kommande tidtabeller blir synliga på tabussen.nu under senare delen av juli.

För dig som har barn som börjar åka buss:

Vid avstigning är det viktigt att barnet stannar och väntar tills bussen har åkt för att se om det kommer bilar, särskilt om barnet måste gå över vägen. Chaufförerna stöttar och påminner barnen, men Vilhelmina kommun och trafikutövarna rekommenderar att en vuxen finns med vid på- och avstigning så att barnet får in rätt rutiner. Viktigt är att den person som väntar på barnet står på den sida av vägen som avstigningen sker så att barnet inte glömmer och springer över vägen.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trafiksamordnare Camilla Thellbro, camilla.thellbro@vilhelmina.se alt. 0940-141 85. Du kan även kontakta Länstrafikens kundservice på telefon 0771-100 110.

Läs mer information om skolskjuts här.

Uppdaterad den 16 september 2020

Kontakta trafiksamordnare

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se