Barnavårdscentralen

Inom barnhälsovården kan föräldrar få stöttning för att lägga en god grund för barnets kommunikation, samspel och språkutveckling redan från början. En god grund är att tidigt läsa av barnens signaler och svara på dem, ha kroppskontakt, leka, sjunga och läsa bok tillsammans.

På barnavårdscentralen (BVC) i Vilhelmina följer personalen upp barnets kommunikations- och språkutveckling på rutinbesöken, med extra fokus vid 18 månader och 2,5-3 år.

Se film från ett rutinbesök hos barnavårdscentralen.

Då lyssnar man på barnets joller, första ord och så småningom meningar. Man tar reda på om barnet verkar förstå och höra bra.

Personalen stöttar gärna flerspråkiga familjer i att exponera sitt barn för alla språk som det behöver kunna. Barns hjärnor är gjorda för att lära sig flera språk samtidigt!

Om man på Barnhälsovården (BHV) märker att barnet behöver lite extra stöd med sitt språk kan de erbjuda kontakt med logoped, och/eller samverka med förskolan.
Mer information om barns språkutveckling

BVC har även ett samarbete med folkbiblioteket, där föräldrar kan få stöd och råd kring läsning och böckernas betydelse för språkutvecklingen.
Mer information kring att läsa med småbarn hittar du på Småprats hemsida

Uppdaterad den 16 juni 2022

Kontakta Barnahälsovården

Växeltelefon:
090-785 9125
Val 5, Val 1

Öppettider:
Mån - Fre 08:00 - 17:00
Lunch 12:00-13:00

Du hittar också kontaktuppgifter till BVC på 1177:s hemsida