Flerspråkighet

Förskolans uppdrag är att barn ska få möjlighet att utveckla alla sina språk. Flerspråkighet ses som en resurs i förskolan där alla barn ges möjlighet att använda sina språkliga resurser och alla ges möjlighet att bli flerspråkiga. När barn får använda alla sina språkliga resurser i lärandet bidrar det positivt till deras språkutveckling och självkänsla. Flerspråkighet är en kompetens i flera språk. När barn utvecklar sitt modersmål parallellt med svenska så gynnar det barnets kunskapsutveckling, förmåga att lära sig andra språk samt ökad förmåga att kommunicera. Det gör att barn kan kommunicera släkt och familj och det omgivande samhället.

Region Uppsala har en mycket bra sida med broschyrer om flerspråkighet som stöd till vårdnadshavare på ett flertal olika språk. 

Du hittar bra information om flerspråkighet på Region Uppsalas hemsida

Böcker på olika språk

På biblioteket finns böcker på många olika språk. Det finns bilderböcker, böcker med parallelltext och ljudböcker. Du kan välja att läsa böcker på biblioteket eller låna hem dem. Finns inte böcker på ditt språk så kan vi låna från andra bibliotek i Sverige.

 

Uppdaterad den 16 juni 2022

Kontakta specialpedagoger

Ni är välkomna att ta kontakt med förskolans specialpedagoger för frågor, råd och stöd om ni har funderingar kring ert barns språk, tal och kommunikationsförmåga.

Sandra Wikström, specialpedagog 
0940-14004
sandra.wikstrom@vilhelmina.se

Carina Johansson, specialpedagog 
0940-14009
carina.johansson@vilhelmina.se

Kontakta biblioteket

Biblioteket
Telefon 0940-141 60
folkbiblioteket@vilhelmina.se

Tingsgatan 8
91233 Vilhelmina