Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Förskolans lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika sätt.

Ett språkutvecklande arbetssätt omfattar all pedagogisk verksamhet där pedagoger på förskolan riktar in sig mot alla barn och arbetar med språkstimulans på olika sätt i sin verksamhet. Det kan innebära att pedagoger ser över miljön så att barnen får en stimulerande miljö för olika aktiviteter såsom lek, högläsning, språklekar eller att pedagogerna använder sig av olika språkmodeller eller material

Ett språkstödjande arbetssätt berör all pedagogisk verksamhet på förskolan. Pedagoger riktar in sig på de barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling och använder olika pedagogiska verktyg som hjälpmedel vid kommunikation. Det kan vara exempelvis visuella hjälpmedel, tecken som stöd eller digitala hjälpmedel.

Uppdaterad den 7 juni 2021

Kontakta specialpedagoger

Ni är välkomna att ta kontakt med förskolans specialpedagoger för frågor, råd och stöd om ni har funderingar kring ert barns språk, tal och kommunikationsförmåga.

Sandra Wikström, specialpedagog 
0940-14004
sandra.wikstrom@vilhelmina.se

Carina Johansson, specialpedagog 
0940-14009
carina.johansson@vilhelmina.se