Genomskinliga säckar

Nu införs kravet på genomskinliga avfallssäckar på återvinningscentralerna i kommunen. Detta görs för att säkerställa att avfallet hamnar på rätt plats.

När du lämnar ditt grovavfall på någon av återvinningscentralerna i kommunen och tänker använda dig av säckar så ska de vara genomskinliga efter den 1 september. Vi inför detta eftersom de färgade säckarna kan innehålla felsorterat avfall som kan ställa till problem när de slängs ner i containrarna. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att det hamnar miljöfarligt, elektroniska produkter, mediciner med mera där det inte ska vara.  

Vi inför kravet på genomskinliga säckar för att nå våra mål med minskad mängd felsorterat avfall och få bättre arbetsmiljö för personalen. Grundtanken är att avfallet ska ligga fritt i den transparenta säcken. Felsorterat avfall innebär även ökade kostnader vid avsättning till förbränningsanläggning.  

Ingen plast eller kartong i deponien

När du lämnar isolering, betong, klinkers eller annat avfall som vi kommer att deponera, vill vi att avfallet ska lämnas i containern utan någon förpackning.

Detta avfall grävs ner på vår deponianläggning och vi vill därmed minska mängden avfall som är felsorterat.

Om du har kvar färgade säckar efter den 1 september 2023
Du kan använda dessa säckar tills du har slut, men måste då visa upp innehållet. Det innebär att påsen/säcken ska öppnas upp och du får sortera innehållet manuellt från bilens bagagelucka eller släpvagnen.  

Uppdaterad den 13 juli 2023