Sopsortering/källsortering

Om du vet vad som ska slängas vart, är källsortering eller sopsortering en enkel sak att göra för både samhälle och miljö. Använd menyn till vänster för att läsa mer om hur du ska sortera och vart du ska lämna ditt avfall.

Dina sopor är en resurs för samhället. Mycket av det som slängs kan användas till nya saker, som till exempel som bränsle till produktion av fjärrvärme eller rötgas till fordon. Det viktigt att allt avfall slängs på rätt plats för att inte skada naturen och människors hälsa.

Vi har samlat information om sortering i en broschyr som du hittar här.

Läs vår återvinningsbroschyr på engelska här.

Vilhelmina kommun ansvarar för insamling och omhändertagande av bland annat hushållets mat och restavfall, förpackningar, grovsopor, miljöfarligt avfall och el-avfall. Allt ska sortera och lämnas i ditt avfallskärl, eller på återvinningsstationen och återvinningscentralen.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om hur du ska sortera och vart du ska lämna ditt avfall.

Regler och föreskrifter

Kommunen ansvarar också för en kommunal renhållningsordning. Den består av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska och av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall, avfallets sortering och återvinning.

Läs mera i vår renhållningsordning här.

Uppdaterad den 26 september 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se