Har du planer på att bygga nytt ?

Du som invånare, fritidshusägare eller besökare kan ha många frågor som rör ett boende eller er vistelse inom Vilhelmina kommun.

Oavsett det är avfallsfrågor, frågor om miljö och hälsoskydd eller som exempelvis handlar om boende i någon form så välkomnar vid dig hit till våra informationssidor. 

I menyn till vänster kan du till exempel hitta information om dricksvatten, sophämtning, bygglov, avlopp, värmepumpar eller brandskydd för att nämna några exempel.

Sidorna är under uppbyggnad men där kommer så småningom även vår samhällsplanering att finnas med översiktsplan och detaljplanering som visar vad som är på gång i kommunen och hur olika områden ska användas, utformas och utvecklas.

Vår förhoppning är att du ska trivas i Vilhelmina, både nu och i framtiden.

Uppdaterad den 2 november 2021

Bygga, bo och miljö

Miljö-och byggnadsnämnden
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer

Kansli (Telefontider 9.30-12.00)
0940 - 140 81 
0940 - 140 74

 

Miljö-och byggnadschef 
Ulla-Karin Dahlberg
0940-140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se

Tekniska enheten
Sören Hagenvald, teknisk chef
0940-140 69
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Växel
0940-140 00