Återvinningsstationer

På en återvinningsstation, ÅVS, slänger du alla dina förpackningar och tidningar.

I Vilhelmina finns det tio återvinningsstationer som ägs av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det som lämnas hit återvinns till nya saker. Därför gör du mer miljönytta om du lämnar papper och förpackningar här än om du kastar det i brännbart avfall.

Här kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, hård,- mjukplast, papper, kartong, wellpapp och metall.

1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar). Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackar varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förordningen innebär också att hushållen är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar från sitt hushållsavfall.

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk Glasåtervinning med genom ett avtalat samarbete. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Här hittar du närmaste återvinningsstation.

Här hittar du FTI:s sorteringsguide

Läs mer på www.sopor.nu

Uppdaterad den 27 september 2018

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter