Betalsäckar för sopor

Betalsäckar för brännbart hushållsavfall i Vilhelmina kommun finns att köpa på följande platser:

Vilhelmina tätort:
Circle K på Volgsjövägen 35 Vilhelmina, Öppet dygnet runt.
Kommunens förråd på tätorten (Industriv 36) 0940-14149

Saxnäsområdet:
Marsfjäll Mountain Lodge, Saxnäs 0940-70003
ÅVC i Saxnäs 070-5087372
Klimpfjällshandlaren i Klimpfjäll 0940-710 90
Kanons Kiosk & Café Marsliden 0940-740 06
Näslunds Café Fatmomakke
Fjällströms Kiosk Fatmomakke
Stalons bensin 0940-500 05

Dikanäsområdet
ÅVC i Dikanäs 070-8180518
Dikanäs Bygården 072-5170859 
Granen i Henriksfjäll 070-6381008
Grönfjälls Fritidsby, Karlsson 0940-870 19, 070-680 06 13
Hans Hansson i Matsdal

Säckarna kostar 100:- st för stora säckar, 50:- st för små säckar och lämnas tillbaka på ett av inköpsställena, när det är öppet.

Uppdaterad den 18 oktober 2019

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-141 20

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter