Bli en miljönär

Miljönär-vänlig är en märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform - ekonomiskt och miljömässigt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva.

Vad betyder märkningen?
Märkningen vill uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Det kan till exempel innebära att lämna till eller köpa second hand, att planera matinköpen för att minska matavfallet eller att vi helt enkelt äter upp maten vi köper.

Vem kan få Miljönär-vänlig märkning?
Alla privatpersoner, verksamheter, företag och organisationer vars mål är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. Det kan till exempel vara second hand-butiker, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler, kretsloppsparker eller köp-, byt- och sälj-sajter.

Läs mer och bli Miljönär-vänlig
www.miljönär.se kan du läsa mer och det är där du ansöker om att bli tilldelad märkningen. Eller tipsar om någon du tycker borde få den.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion.

 

Uppdaterad den 18 oktober 2019