Grovsopsinsamling

Grovavfall är större saker som inte går ner i soptunnan. Grovsopsinsamlingen från hushåll i kommunen sker varje år, oftast i början på sommaren

Grovsopsinsamling kör en gång per år på våren. Hämtning sker dock inte från tätorten, Saxnäs eller Dikanäs. Dessa hushåll hänvisas till Återvinningscentralerna på orterna.

Tänk på att

  • Det ni vill ha hämtat ska vara utställt, sorterat och märkt med en inplastad lapp ”Grovsopor”
  • Placera grovavfallet vid er fastighet och vid väg som lastbil med släp kan trafikera måndag/onsdagmorgon den vecka och enligt den rutt som anges nedan.
  • Lastning sker med kran. Placera därför inte grovavfallet under luftledningar eller andra stolpar.

Schema
2018 - Möbler, madrasser, plastmöbler, pulkor. Metallavfall - t ex cyklar,skottkärror,gräsklippare (tömd på bensin o olja) utegrillar, snöskyfflar.
2019 - Kyl/frys och elavfall - t.ex spisar, torktumlare, mikrovågsugn, disk o tvättmaskiner dator, TV.
2020 - Möbler, madrasser, plastmöbler, pulkor. Metallavfall - t ex cyklar,skottkärror,gräsklippare (tömd på bensin o olja) utegrillar, snöskyfflar.
2021 - Kyl/frys och elavfall - t.ex spisar, torktumlare, mikrovågsugn, disk o tvättmaskiner dator, TV.
2022 - Möbler, madrasser, plastmöbler, pulkor. Metallavfall - t ex cyklar,skottkärror,gräsklippare (tömd på bensin o olja) utegrillar, snöskyfflar.
2023 - Kyl/frys och elavfall - t.ex spisar, torktumlare, mikrovågsugn, disk o tvättmaskiner dator, TV.

Hämtningsrutt
Syd-östra delen:
Måndag: Meselefors, Bränna, Dalasjö, Idvattnet, Siksjöhöjden, Hacksjö och Järvsjö.
Onsdag: Latikberg, Bäsksele, Bäsksjö, Norra Bäsksjö, Risträsk, Ullvoberg, Fiandberg, Storsele och Volgsele.

Kultsjödalen:
Måndag: Svannäs, Rembacka, Djupdal, Malgonäs, Malgovik, Skog, Skansholm, Strömnäs och Granliden.
Onsdag: Lövnäs, Stalon, Eriksberg, Grytsjö, Marsliden, Stornäs, Grundfors och Klimpfjäll.

Vojmådalen:
Måndag: Nordansjö, Siksjönäs, Nästansjö, Heligfjäll, Västanbäck.
Onsdag: N.Tresund, Dajkanvik, Matsdal, Kittelfjäll, Borkan och Västansjö.

Om du bor efter väg som normalt inte används av sopbilen ta kontakt med Renhållningsansvarig
Tel 0940-140 80

Uppdaterad den 17 maj 2018

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter