Hämtning av hushållsavfall

Hushållens brännbara restavfall, brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar, samlas in i kärl som varje hushåll själva köpt in.

När hämtas mina sopor?

Vilhelmina kommun är indelat i två geografiska hämtningsområden.

  • A-området hämtning var 14:e dag
  • B-området hämtning var 14:e dag 1 maj – 30 september och månadstömning från 1 oktober – 30 april.

Här ser du en karta med vilket område du tillhör.

Jämna veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Dikanäs, Matsdal, Grönfjäll, Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borkan, Gielas,

Tisdag

Följande byar med omnejd; Volgseleby, Aronsjö, Storsele, Bergland, Daikanvik, Västansjö, Eriksberg, Dorris, Blaikliden, Stalon, Fatsjöluspen, Lövnäs, Strömnäs, Granliden, Rönnäs

Onsdag

Följande byar med omnejd: Storholmen, Svannäs, Karlsbacka, Djupdal, Malgonäs, Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Skog, Mark,

Torsdag

Följande byar med omnejd; Myra, Meselefors, Viktorp, Dalasjö, Bäsksele, Granberget

 

Udda veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Grytsjö, Marsliden, Saxnäs, Klimpfjäll, Grundfors

Tisdag

Följande byar med omnejd: Solliden, Lövliden, Lomsjökullen, Nordansjö, Siksjönäs, Hornsjö, Sjöberg, Fäboberg, Nästansjö, Västra Nästansjö, Heligfjäll, Annelund, Västanbäck Norra tresund och Södra Tresund.

Onsdag

Följande byar med omnejd: Siksjöhöjden, Hacksjö, Järvsjöby, Latikberg, Bäsksjö, Risträsk, Ulvoberg, Fianberg, Strandkullen

Torsdag

Bergbacka, Volgsjövägen jämna nummer, samt området nedanför/väster om Volgsjövägen, sidan mot Volgsjön.

Nytt från 26/5: Volgsjövägen ojämna nummer, samt området nedanför/öster om Volgsjövägen, sidan mot Baksjön hämtas numera torsdagar istället för fredagar.

Fredag

Fredag udda vecka hämtas hyreshus och verksamheter inom tätorten.

Uppdaterad den 14 juni 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se