Hämtning av hushållsavfall

Kommunen ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar. Detta gäller restavfall, grovavfall och farligt avfall samt slam och latrin.

Hushållens brännbara restavfall (brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar) samlas in i kärl som varje hushåll själv köpt in.

Kommunen är indelat i två geografiska hämtningsområden

  • A- området med hämtning var 14 dag
  • B-områden med hämtning var 14:e dag 1 maj till 30 september och månadstömning från 1 oktober till 30 april. Se karta vilket område du tillhör.

Hushållsavfallet hämtas med en baklastare av Post Nord med Lindbergs Åkeri som underentreprenör.

När ska kärlet ställas ut för tömning?
Tiden för tömningen kan variera mellan olika veckor och därför ska kärlet alltid vara utställt senast 6.00 på tömningsdagen
Infaller ordinarie tömningsdag på en helgdag kan tömningsdagen ändras. Vi informerar om det i Vilhelmina Aktuellt, här på hemsidan samt på kommunens Facebooksida.

Hur ska kärlet placeras?

  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synligt på hämtningsplatsen. Högst 1 meter från vägbanan/plogkant
  • Draghandtaget ska vara vänt utåt.
  • Snö och halkfritt på hämtstället

Vad du får lägga i sopkärlet?
Det är viktigt att inte annat avfall läggs i kärlet som el avfall, farligt avfall, det ska lämnas på Återvinnings centraler.

Förpackningar
Metall, plast, glas och tidningar ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstationerna och bli till nya förpackningar. (Brännbart avfall, innehållet i soptunnan).

Extra sopor
Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt sopkärl är fullt, kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning som debiteras extra. Om du ofta har för mycket i sopkärlet så locket inte kan stängas, eller för tung att dra måste du byta till ett större.

Byte till större eller mindre kärl
Kärlet ägs av kunden och behövs annan storlek ring 0940-140 50 för beställning.

Priser
140 l 658 kr med lås 960 kr
190 l 761 kr med lås 1064 kr
370 l 1383 kr med lås 1685 kr
660 l 2605 kr med lås 2907 kr

Lämnas ett kärl tillbaka som är helt och rent reduceras priset.
Reservdelar finns även att köpa.

Rengöring av kärl
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlet går att tömma, inte fryser fast och att avfall inte fastnar i kärlet. Tänk på att rengöra kärlen regelbundet.

Tips:

  • Undvik att kasta blött avfall i påsarna.
  • Låt påsarna stå ute en stund innan du lägger dem i kärlet.
  • Skaka kärlet lite innan du drar ut det före tömning.
  • Dra in kärlet igen efter tömning för att undvika att det fryser fast.
  • Rengör kärlen regelbundet för att minska risk för fastfrysning.
Uppdaterad den 18 oktober 2019

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-141 20

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter