Gröna kärlet - hushållsavfall

Här kan du läsa om det gröna kärlet som du slänger ditt hushållsavfall i. Det som inte ryms att slänga i ditt kärl slängs på återvinningscentralen, ÅVC.

När ska kärlet ställas ut för tömning?

Tiden för tömningen kan variera mellan olika veckor och därför ska kärlet alltid vara utställt senast 06.00 på tömningsdagen. Infaller ordinarie tömningsdag på en helgdag kan tömningsdagen ändras. Vi informerar om detta i Vilhelmina aktuellt, på hemsidan samt på kommunens Facebooksida.

Hur ska kärlet placeras?

  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synligt på hämtningsplatsen. Högst en meter från vägbanan eller plogkanten.
  • Lockets öppning ska vara vänt utåt (förändring sedan april 2022)
  • Snö- och halkfritt på hämtstället.

Vad får du lägga i kärlet?

Brännbart hushållsavfall som inte är farligt eller är en förpackning. Det är viktigt att inte lägga farligt avfall eller elavfall i kärlet. Förpackningar som omfattas av ett producentansvar källsorteras och lämnas på återvinningsstationerna.

Om du har extra sopor

Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt sopkärl är fullt, kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning som debiteras extra. Om du ofta har för mycket i sopkärlet och locket inte kan stängas, eller är för tung att dra måste du byta till ett större kärl.

Köpa nytt eller byta kärl

Du kan göra en beställning om du vill köpa ett kärl eller byta till en större eller ett mindre kärl. Kärlet ägs av dig som kund. För beställning hittar du kontaktuppgifter i högerspalten. Lämnas ett kärl tillbaka som är helt och rent reduceras priset. Reservdelar finns att köpa.

Rengöring av kärl

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlet går att tömma, inte fryser fast och att avfall inte fastnar i kärlet. Tänk på att rengöra kärlen regelbundet.

Tips:

  • Undvik att kasta blött avfall i påsarna.
  • Låt påsarna stå ute en stund innan du lägger dem i kärlet.
  • Skaka kärlet lite innan du drar ut det före tömning.
  • Dra in kärlet igen efter tömning för att undvika att det fryser fast.
  • Rengör kärlen regelbundet för att minska risk för fastfrysning.

Kontakta maria.danielsson@vilhelmina.se eller 0940-14050 för beställning av kärl. 

Uppdaterad den 14 april 2022

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se